2461036258 6972025777 Κωστή Παλαμά 15, Κοζάνη 50132 e.kkls644@gmail.com